Tredie artikelsamling

 

3. artikelsamling (1/7)


Indledning.


Dette er ikke et lovprisningsskrift. (Selvom jeg indrømmer at de retmæssige dele af Gud besidder ærværdige kvaliteter.) Det er en oplysning om nogle af Guddommens strukturer. Særligt eksistensen af ’tærskelens vogtere’, en gruppe som for ca. 5 tusinde år siden begik en dømmefejl og tillod en gruppe dydskjulere at blive ét med Gud. Jeg benævner gruppen efter min forståelse af den: ”Den onde som lyver om deres navne”, men længe kaldte de sig selv:”Den der skifter navne”. Fra og med tiden for den frygtelige dømmefejl, begyndte de onde dydskjulere at misbruge den guddommelige autoritet, og vores Jordklode er stadig(2021 e.J.Kr.) kontrolleret af én af dem: Vores store problemer er følgelig slet ikke forårsaget af selviskhed blandt umodne mennesker, men af ondskabsfulde væsener i den Guddommelige verden som lader som om de er lige så kærlige som de er i stand til, med skuespil, at foregive.

Når man ikke mentalt og sjæleligt benægter eksistensen og indflydelsen fra de onde dydskjulere, (som størstedelen af de nærmeste Himmerigsbeboere og mange jordmenneskelige instruister (ofte vil jeg tro af uvidenhed)) befinder man sig i det ’stadie’ jeg kalder ’slagmarken’. På slagmarken kæmper man imod uren indflydelse ladet med ’misbrugt’ intuition: Misbruget af Guddommelig intuition er den suverænt største kilde til menneskelig syndighed!

Gud som ideal er perfekt, men som gruppe af højt dydige, infiltreret af onde skuespillere!


3. artikelsamling (2/7)


Hvad er Gud? -Nogle definitioner:


Super-makro-væsen som Martinus forklarede.


Navn (eller egregor) som sender besked til, eller påkalder et medlem af dem som har overbevist tærskelens vogtere om deres sjælelige renhed/perfektion (er blevet ét med Gud).


Idealet – Den perfekte kærlige al-dydige skaber (ifølge dem som tror på perfekte tærskelens vogtere)


Ånd, Sjæl – Kraften bag om materien. Det evige.


Gruppen af Gudevæsener (som hjælper hinanden – eller burde)


Inspirationskilde for forfatterne af de hellige skrifter.


Den eneste magt (ifølge det Guddommelige selvforsvar).3. artikelsamling (3/7)


Nogle terminologier.


Den Guddommelige verden er en samling steder, nogle fysisk manifesterede, nogle usynlige mentale konstruktioner, hvor næstekærligheden hersker (enten faktisk eller tilsyneladende). Derfor er det ikke alle som har retmæssig adgang til dem. ’Indgangen’ er bevogtet af tærskelens vogtere, og kun dem som er tilstrækkeligt dydige efter tærskelvogternes bedømmelse, har lov til at komme ind i den Guddommelige verden, og derinde få herredømme over - kontrol med verdener som vores, hvor det ligner at menneskerne ikke endnu har lært at elske hverandre – altså tilsyneladende ikke besidder de dyder der skal til for at blive Gudeverdens-beboere.

Verdensherren er i kontrol over en eller flere verdener, og bestemmer hvordan erfaringsdannelsen foregår for jordmenneskene, afgør hvem der modtager mirakler og hvilke.

Mange verdener fungerer eller er af den tilsyneladende dydige verdensherre påstået at fungere efter karmaloven. Efter karma-systemet, modtager man oplevelser i stil med det man har udsat andre for. Altså ’høste som man sår’. Af historiske årsager, og for at holde orden og retfærdighed omkring hændelserne i livet, er der et stort arkiv der er kendt som det akashiske arkiv. Arkivet er højhelligt, og det påstås at alle hændelser og tanker er registreret dér. Ideen at arkivet ikke er komplet – at nogle vigtige steder er brændt væk er endnu ikke, såvidt jeg véd, almindeligt kendt blandt beboerne i Gudeverdenen.3. artikelsamling (4/7)


Hvad er Gud? Filosofi.


Vi er som gruppe ikke helt enige om hvad ordet (Gud) betyder. Ligesom der ikke er to i erfaringer helt éns liv, er vores idéer og konklusioner forskellige. Det læses at vi er inden i Gud ( * ), og heraf kan tænkes muligheden for større (makro) væsener i endnu større væsener. Fra dén tanke er der ikke langt til at, som Martinus, konkludere at Jordkloden er levende. Vi er dog på en måde inde i vores klode. Nogle tænker naturligt på et højere væsen når de hører ordet. Jeg kan forestille mig at denne idé allerede er mentalt krævende for visse læsere. Dette er dog kun begyndelsen af teksten. Særligt hvis du har været ateist, kan den kræve større mental smidighed end umiddelbart tilgængeligt. Den som ikke har åbnet sin tanke for muligheden af mirakelhelbredelse må finde denne tekst udfordrende. Forskningsresultaterne jeg præsenterer, endskønt ifølge mig selv, helt i harmoni med sandheden, behøver ikke at blive troet med blind tillid. Vi behøver ikke at tænke éns. Men Sandheden er dog Sandheden. Jeg beskriver den så ’ufortyndet’ jeg er i stand til. Jeg begyndte med nogle definitioner for at danne et ’fundament’ for beskrivelserne, men hvis du føler dig som fortsætter er du velkommen til at springe videre til de mere ’nyhedsrige’ følgende artikler.


Når et ærligt, rent menneske siger en lyd, et ord, er ordet under normale omstændigheder hørbart gennem hele kroppen (som er skabt i Guds billede * ) og omkring den. Lige som en persons navn kan tiltrække hans/hendes opmærksomhed, kan andre lyde tiltrække kræfter fra galaksen, fordi det indre univers er i harmoni med ydre verden ( som i det store så i det små * ).

Denne effekt fungerer for alle som er i stand til at udsende lyde med betydning (og endda måske også for dyr). I denne forstand kaldes ordet et ’egregor’. Når man udtaler en andens navn, forstærker denne handling ’indehaveren’ af egregoret i dit indre. ’Gud’ er også et egregor. Ligesom dæmonernes navne er det. Jeg vil kraftigt fraråde enhver at bande!

Hvad gælder ’Gud’ forbinder egregoret dig til et medlem af gruppen som er kommet ’forbi’ tærskelens vogtere (har overbevist dem om sjælelig renhed). Selvfølgelig burde ”Den onde som lyver om deres navne”(sådan kalder jeg dæmonerne) ikke have adgang til Himmeriget, men…


Mange folk forbinder ordet ’Gud’ med perfektion, med idealet for dydighed, men dette strider imod logikken at kunne alt, vide alt og være kærlig – og så tillade lidelser – altså vores situation – Dette burde ikke ske! Men med dyb tanke giver forståelsen af egregoret (navnet) forklaringen: Ordene ’Almægtig’ ,’Alvidende’ og ’Alkærlig’ var en tankeform beregnet til at tiltrække den eksterne harmoni, og derved rette op på forbrydelserne som ”Den onde som lyver om deres navne” havde begået, ved at helbrede personerne omkring Jesus Kristus eller en anden tilstrækkeligt troende kristen.3. artikelsamling (5/7)


Tærskelvogternes dømmefejl.


For 4 eller 5 tusinde år siden (ifølge mine kilder, som ikke er bekræftede) lod tærskelens vogtere, formentlig efter lang kontakt, en gruppe dydskjulere komme ind i Himmeriget. Dydskjulernes argumenter for at skjule deres dyder var løgne! I virkeligheden var og er de ondsindede skuespillere som til perfektion er i stand til at lade som om de er dydige og kærlige. Forbryderne blev verdensherrer over mange verdener (vores iblandt dem), og forstærkede tankeformen blandt Himmerigsbeboerne ”Det onde findes ikke!” (En tankeform som de bruger som selvforsvar). Denne tankeform hjælper til ikke at tiltrække dæmoner i de verdener hvor ordet øjeblikkeligt manifesterer sig, men den hindrer tanken ekstremt hvis den også accepteres som forklaring. Sådan var det længe!

Himmerigsbeboerne var sikre på at ’Gud er alt og god’. De kendte ikke til muligheden af løgn iblandt dem og derfor havde de ekstrem tillid til de onde forklaringer som blev dem givet omkring situationerne i de ’fangne’ verdener, hvor helgener bliver tortureret så meget som overhovedet muligt, uden at dette bliver åbenlyst: Løgnen at det onde – også som forklaring – ikke eksisterer, hjælper de onde til at holde sig skjult.3. artikelsamling (6/7)


Hvad foregår her?


Storforbrydelser! Guddommens kræfter i brug til at oplyse og underholde kriminelle, og til at få fangne helgener til at synde! De små synder anvendes til at give helgenerne lidelse gennem karma! Hele affæren løjet om for de naive og forståelsesmæssigt hovmodige (men venlige) Himmerigsbeboere. Menneskeheden bevidst holdt i uvidenhed. Oversætterengle har forbud mod at være ærlige! Kampengle tvunget til at kæmpe for onde kræfter! Og det er dem forbudt at rapportere! Afslørende episoder fra de Akashiske arkiver systematisk brændt!3. artikelsamling (7/7)


Til kamp mod ondskaben!


Vores situation er den at den Guddommelige verden er infiltreret af onde dydskjulere. De misbruger den Guddommelige autoritet, og vores delvise frihed, har vi kun fordi de onde er nødt til at holde deres ugerninger skjulte for de retmæssige Himmerigsbeboere, overfor hvem de onde forklarer vores situation noget i retningen af hvad de forklarede for Martinus (1890-1981).

Vi får så få mirakler fordi de onde dydskjulere hader os og fordi de ønsker at vi holder vores videnskabelige tanker fokuseret på materien. Logisk, med vores lidelseserfaring, er det let nok at afvise dogmet om alkærlighed, alviden og almagt. I stedet for at hjælpe hinanden, er de adskilte jordmennesker tvunget til at arbejde for at kunne betale husleje og mad. Men ofte føler de sig ikke velsignede hvis de ikke køber dyre produkter som de ikke virkeligt har brug for. Den mørke velsignelse gives også hvis vi lyver.


På spørgsmålet: Hvordan bekriger man det onde? Svarer jeg: Bliv hellig! Bliv viis! Studér! Meditér! Tal sandhed! Lær Esperanto! -Og brug Esperanto med din interne dialog! Hold op med at bande! Spis sundt! Undgå stimulanser! Elsk naturen! Få et forhold til naturen! Vær venlig! Lær at skelne mellem ”Den onde som lyver om deres navne” og de navne de bruger! Lær dig selv at kende! Kom i kontakt med dit indre barn! Lev ligesom helgenerne! Læs: Peter Ragnar, Vladimir Megré, Torkil Olesen, Carlos Castaneda, Mary Baker Eddy, Martinus og Paramahansa Yogananda.

Bed medfølelsens bøn!

Find dine velsignelser! -Ching Hai hjalp mig meget, måske hun også kan hjælpe dig!


Vores kultur har brug for at lære at skelne mellem lykke og underholdning! At bruge i-phones eller anden teknologi meget kan underholde, men bringer sjældent så ægte lykke som kan findes i harmoni med naturen.


Tænk grundigt over hvordan du bruger din tid og din energi!

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Første artikelsamling