Opslag

Viser opslag fra december, 2020

Første artikelsamling

  Første artikelsamling. Jacob D. Petersen. December 2020. Oversat fra Esperanto. Åndsvidenskabens fundament. (1. artikelsamling 1/7) Videnskaben om det åndelige har tre fundamentale regler: Tænk selv! Det er bydende nødvendigt grundigt at forstå det som man tillader sig at betragte som og anerkender som sandhed. Lær logik! Logikken anvendes til at identificere eller gennemskue dét som ikke kan være sandt, og må forkastes: For eksempel dogmet om Guddommens alvidenhed, almagt og alkærlighed: Hvis en ’kraft’ som både var kærlig og mægtig forstod og kendte til menneskehedens lidelser, ville ’den’ forlængst have hjulpet! Vi behøver ikke tænke éns! Tag de idéer du kan bruge, og lad resten ligge. Hertil vælger jeg at føje en fjerde regel, som jeg ansér for nyttig i vores situation: 4) Vær viis og/eller ydmyg nok til at anerkende at du kan lære af andre, selvom de (vi) på et punkt med sikkerhed tager fejl. Eksisterer Djævelen? (1. artikelsaml