Opslag

Tredie artikelsamling

  3. artikelsamling (1/7) Indledning. Dette er ikke et lovprisningsskrift. (Selvom jeg indrømmer at de retmæssige dele af Gud besidder ærværdige kvaliteter.) Det er en oplysning om nogle af Guddommens strukturer. Særligt eksistensen af ’tærskelens vogtere’, en gruppe som for ca. 5 tusinde år siden begik en dømmefejl og tillod en gruppe dydskjulere at blive ét med Gud. Jeg benævner gruppen efter min forståelse af den: ”Den onde som lyver om deres navne”, men længe kaldte de sig selv:”Den der skifter navne”. Fra og med tiden for den frygtelige dømmefejl, begyndte de onde dydskjulere at misbruge den guddommelige autoritet, og vores Jordklode er stadig(2021 e.J.Kr.) kontrolleret af én af dem: Vores store problemer er følgelig slet ikke forårsaget af selviskhed blandt umodne mennesker, men af ondskabsfulde væsener i den Guddommelige verden som lader som om de er lige så kærlige som de er i stand til, med skuespil, at foregive. Når man ikke mentalt og sjæleligt benægter

Første artikelsamling

  Første artikelsamling. Jacob D. Petersen. December 2020. Oversat fra Esperanto. Åndsvidenskabens fundament. (1. artikelsamling 1/7) Videnskaben om det åndelige har tre fundamentale regler: Tænk selv! Det er bydende nødvendigt grundigt at forstå det som man tillader sig at betragte som og anerkender som sandhed. Lær logik! Logikken anvendes til at identificere eller gennemskue dét som ikke kan være sandt, og må forkastes: For eksempel dogmet om Guddommens alvidenhed, almagt og alkærlighed: Hvis en ’kraft’ som både var kærlig og mægtig forstod og kendte til menneskehedens lidelser, ville ’den’ forlængst have hjulpet! Vi behøver ikke tænke éns! Tag de idéer du kan bruge, og lad resten ligge. Hertil vælger jeg at føje en fjerde regel, som jeg ansér for nyttig i vores situation: 4) Vær viis og/eller ydmyg nok til at anerkende at du kan lære af andre, selvom de (vi) på et punkt med sikkerhed tager fejl. Eksisterer Djævelen? (1. artikelsaml